"Αν δεν καώ εγώ,αν δεν καείς εσύ,αν δεν καούμε εμείς,πώς θα γενούνε τα σκοτάδια λάμψη.."Ναζίμ Χικμέτ

Υλικό κεμένων

ΟΛΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


Τι είναι η Γενική Συνέλευση: Η γενική συνέλευση αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του φοιτητικού συλλόγου στο οποίο μετέχει το σύνολο των φοιτητών και λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά.Εκφράζει τη τάση του φοιτητικού συλλόγου τη δεδομένη στιγμή, σε αντίθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους εκπροσώπους που προκύπτουν μέσα από τις φοιτητικές εκλογές που πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο.

Η σημασία της Γενικής Συνέλευσης ως όργανο έκφρασης των φοιτητών αναδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από το κίνημα του 2006-2007 που αντιτάχθηκε στην «εκπαιδευτική» μεταρρύθμιση και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανάπτυξη του κινήματος «από τα κάτω», μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, ήταν ένας από τους λόγους που απέκτησε μαζικότητα και δυναμική. Αποδεικνύεται ,συνεπώς, ότι η συμμετοχή στη διαδικασία της γενικής συνέλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εκφραστεί άμεσα χωρίς αντιπροσώπους.
Έτσι, μπορεί να στηρίξει ο ίδιος τα συμφέροντα του, «σπάζοντας» τους δεσμούς με ‘’πεφωτισμένες’’ ηγεσίες που εκλέγονται μια φορά το χρόνο και αυτοανακηρύσσονται σε προστάτες των φοιτητών. Έτσι, γίνεται φανερό ότι το φοιτητικό κίνημα, προκειμένου να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί, έχει συμφέρον να υπερασπιστεί τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και να υπερασπιστεί έμπρακτα τη σημασία της ως ανώτατο όργανο του φοιτητικού συλλόγου.

Τρόποι Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης: Το πιο συνηθισμένο μέσο σύγκλησης Γ.Σ. είναι με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ.) χωρίς όμως να αποτελεί και το μοναδικό μέσο. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία του Δ.Σ. αποφασίσει ενάντια στη σύγκληση συνέλευσης, είναι δυνατή η συλλογή υπογραφών εκ μέρους των φοιτητών που θα προτείνουν την πραγματοποίηση Γ.Σ. σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Τέλος, είναι δυνατό να προγραμματιστεί η επόμενη συνέλευση με απόφαση της προηγούμενης.